Přístupnost

Prohlášení o přístupnosti

Tento web byl testován v celé řadě prohlížečů a se softwarem pro čtení obrazovky.

Moodle používá sémantické značky, které usnadňují práci uživatelům softwaru pro čtení obrazovky. Záhlaví webu, stránky a bloku používá značky <h1>, <h2>, navigační bloky začínají značkou <ul> a tak dále.

Moodle splňuje doporučení [Web Content Accessibility Guidelines 1.0] úrovně 1, velké části úrovně 2 [týkající se přizpůsobení Double-A] a části úrovně 3 organizace World Wide Web Consortium. Prostřednictvím těchto postupů se snažíme o dosažení shody s místními zákonnými nařízeními týkajícími se přístupnosti pro osoby s postižením. V současné době pracujeme na vylepšení přístupnosti a použitelnosti Moodlu. V současnosti jsou ve stránkách Moodlu stále ještě používány i tabulky, ale obecně je už zobrazení (pomocí kaskádových stylů) odděleno od obsahu.

Uvítáme vaše reakce a hodnocení, zejména zprávy o nepřístupném obsahu. Odešlete laskavě [zprávu správci].

Klávesové zkratky

V současné době nejsou klávesové zkratky k dispozici, jejich zavedení se plánuje pro další verzi Moodlu.

Odkazy

Před každým bočním blokem se nachází odkaz, který umožňuje uživatelům softwaru pro čtení obrazovky daný blok přeskočit. Poznámka: Tyto odkazy jsou v grafických prohlížečích skryty.

Mnoho odkazů obsahuje atributy názvu, které podrobněji popisují daný odkaz, pokud samotný text odkazu zcela nepopisuje cíl (například název článku). Pokud je s odkazem spojena klávesová zkratka, je uvedena v názvu odkazu.

Odkazy jsou pokud možno vytvořeny tak, aby dávaly smysl i po vytržení z kontextu. Nepoužívá se metoda Javascript: pseudo-links.

Obrázky

Všechny obrázky používají atribut alt k zobrazení alternativního textu tam, kde je to vhodné. Čistě dekorativní obrázky obsahují nulový atribut alt. Obrázky poskytující komplexní informace, například mapy, mají atribut longdesc, který je propojuje s textovým popisem obsahu obrázku.

Soulad se standardy

Tyto stránky jsou vytvořeny pomocí platného jazyka XHTML pro strukturu, pro prezentaci používají CSS.

Validovat HTML | Validovat podle Section 508 | Validovat podle WCAG 1 (2,3)

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English