Cena kurzu

Jestliže byly tyto stránky nakonfigurovány tak, aby používaly metodu zápisu, která vyžaduje platbu (například pomocí modulu Paypal), můžete zde zadat cenu kurzu bez označení měny (měna je nastavena zásuvným modulem pro zápis). Zadejte například hodnotu 500.

Pokud ponecháte pole s cenou prázdné, možnost platby se nezobrazí a použijí se jiné, výchozí metody zápisu (například pomocí klíčů nebo ručního zápisu).

Pokud pole s cenou prázdné NENÍ, zobrazí se studentům, kteří se pokoušejí o zápis, možnost vstupu po uhrazení požadované částky.

Pokud v nastavení kurzu SOUČASNĚ zadáte také klíč k zápisu, zobrazí se studentům rovněž možnost zápisu pomocí klíče. Tento způsob je užitečný, jestliže se do kurzu přihlašují platící i neplatící studenti.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English