Identifikátor (ID) kurzu

Identifikační číslo kurzu (ID) se používá pouze v případě propojení kurzu s externím systémem, v Moodlu se ID nikde nezobrazuje. Pokud má váš kurz přidělen oficiální kód, napište jej zde. Nebo ponechte pole nevyplněné.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English