Počet týdnů/témat

Toto nastavení je použitelné pouze pro kurzy s týdenním nebo tematickým uspořádáním.

V týdenním uspořádání určuje, kolik týdnů bude kurz trvat, první týden začíná ve stejný den jako kurz.

V tematickém uspořádání určuje počet témat v kurzu.

V obou případech tato hodnota určuje, do kolika sekcí bude kurz rozdělen v prostředním sloupci hlavní stránky kurzu.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English