Datum začátku kurzu

Zde určujete čas začátku kurzu (v rámci vašeho časového pásma).

Pokud používáte týdenní uspořádání kurzu, ovlivňuje toto datum zobrazování týdnů. První týden začíná dnem, který nastavíte zde.

Toto nastavení neovlivní kurzy s tematickým nebo diskusním uspořádáním.

Ovlivní však zobrazování protokolů o kurzu, datum začátku kurzu je totiž prvním dnem, od kterého je možno protokoly zobrazovat.

Má-li tedy váš kurz skutečné datum pro začátek zobrazování, pak je třeba je zde nastavit, nezávisle na typu uspořádání tohoto kurzu.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English