Maximální velikost nahrávaných souborů

Toto nastavení určuje maximální velikost souboru, který mohou do kurzu vložit studenti. Učitel je při jejím stanovování omezen tím, jakou maximální velikost souboru pro celý systém nastavil správce.

Velikost souboru můžete dále omezit nastavením u jednotlivých modulů činností.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English