Klíč k zápisu do kurzu

Klíč k zápisu do kurzu chrání váš kurz před nechtěnými účastníky.

Necháte-li toto pole prázdné, pak každý, kdo si vytvoří na těchto stránkách uživatelské jméno a heslo, se bude moci zapsat do kurzu prostě tím, že do něj vstoupí.

Pokud zde zadáte nějakou hodnotu (slovo či větu), budou zájemci, kteří se POPRVÉ pokoušejí do kurzu vstoupit, vyzváni k jejímu vložení (bude-li klíč odpovídat, k dalším vstupům do kurzu již není potřeba).

Celý vtip tohoto jednoduchého mechanismu je v tom, že klíč sdělíte pouze oprávněným účastníkům kurzu (e-mailem, poštovním holubem, telefonem nebo ústně ve třídě).

Pokud se klíč "dostane" na veřejnost a do kurzu vám vstoupí nechtěné osoby, můžete je z kurzu vyškrtnout (např. na stránce jejich uživatelského profilu) a klíč k zápisu změnit. Vaši studenti, kteří se již do kurzu zapsali, změnu nepoznají, ale nechtění účastníci se již zpět do kurzu nedostanou.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English