Import souborů ve formátu Aiken

Formát Aiken poskytuje možnost, jak jednoduše vytvářet úlohy s výběrem odpovědí, a to ve snadno srozumitelném formátu. Příklad formátu Aiken:

Která odpověď na tuto otázku je správná?
A. Je to tato?
B. Nebo tahle?
C. Možná dokonce tato?
D. D je správně!
ANSWER: D 

Který systém LMS (Learning Management System) nabízí nejvíce importních formátů pro testy?
A) Moodle 
B) ATutor 
C) Claroline 
D) Blackboard 
E) WebCT 
F) Ilias 
ANSWER: A

Otázka musí být celá napsána na jednom řádku.

Každá varianta odpovědi musí být uvozena jedním písmenem (A, B, C...), po němž následuje tečka "." nebo závorka ")". Za nimi musí být jedna mezera.

Po výčtu odpovědí musí bezprostředně následovat řádek se správnou odpovědí; na jeho začátku musí stát "ANSWER:" a poté příslušné písmeno.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English