Import souborů ve formátu Course Test Manager

Course Test Manager je softwarový balíček, jehož životní cyklus se pomalu chýlí ke konci. Společnost Course Technology už v jeho vývoji nepokračuje. Byl nahrazen novým systémem jménem ExamView. Nikdy ale neexistoval způsob, jak exportovat úlohy z formátu CTM do jiného běžně užívaného testového formátu. Proto jsme se rozhodli tento filtr vytvořit.

Pro import úloh z formátu CTM musíte mít CTM nainstalován na počítači se systémem Windows a mít na tomto počítači přístup k souborům databáze MS Access. Pro přístup k datům potřebujete dva datové soubory:

 • system.mda – tento soubor se nachází v kořenovém adresáři instalace CTM a v terminologii MS Access je obvykle nazýván "System Database".
 • ctm.mdb – databáze obsahující testovací otázky. Pro každý kurz vytvořený v CTM existuje jedna z těchto databází. Nachází se o jednu úroveň níže, než je úroveň adresáře instalace CTM.

Import souborů CTM se liší v závislosti na tom, zda je Moodle provozován v operačním systému Windows nebo Linux. Bez ohledu to, v jakém operačním systému pracujete, potřebujete počítač s Windows (Windows 2000 nebo Windows XP) umístěný na stejné síti jako systém Moodle; na tomto počítači jsou během importu umístěny databáze otázek (v MS Access).

Celý proces je o něco jednodušší, pokud je Moodle provozován v systému Windows. Pro import z CTM zde stačí provést tyto kroky:

 1. Pomocí správce souborů nahrajte soubor system.mda do Moodlu. Nezáleží na tom, do jakého kurzu soubor system.mda nahrajete. Moodle si jej najde kdekoliv.
 2. Založte v Moodlu nový test a použijte funkci "Importovat úlohy ze souboru". Vyberte příslušnou databázi ctm.mdb jako soubor pro import. Pokud jste postupovali správně, zobrazí se vám stránka, na které si budete moci vybrat podkategorii úloh, kterou chcete z databáze importovat. Tento krok je zařazen proto, že databáze testů v CTM jsou vzhledem k velkému množství úloh často členěny do kategorií (například podle kapitol učebnice nebo sekcí kurzu).

Pokud Moodle provozujete v operačním systému Linux, bude import úloh vyžadovat instalaci speciálního softwaru ODBC Socket Server. Před zahájením importu musíte tento program stáhnout a nainstalovat na počítač se systémem Windows, na kterém je uložena databáze CTM. Nepostupujte podle instalačních pokynů uvedených v instalaci ODBC Socket Server.Jsou zbytečně komplikované! Při instalaci dodržujte raději tento postup:

 1. Stáhněte si instalační soubor z této stránky a rozbalte ho v počítači se systémem Windows.
 2. Zkopírujte soubor ODBCSocketServer.exe na vhodné místo, například do systémového adresáře (pravděpodobně C:\WINNT\ nebo C:\Windows) nebo do adresáře Program Files.
 3. Nainstalujte ODBC Socket Server jako službu, a to pomocí příkazu:
  <cesta k souboru – viz předchozí krok>ODBCSocketServer.exe /Service
  Příkaz můžete zadat v menu Start->Spustit... nebo v příkazovém řádku operačního systému.
 4. Otevřete dialog "Správa služeb" jedním z těchto tří způsobů: (a) Start->Nastavení->Ovládací panely->Nástroje pro správu->Služby; (b) pravým tlačítkem klikněte na Tento počítač, v nabídce vyberte Spravovat a dále v levém panelu Služby a aplikace->Služby; (c) příkazem services.msc v nabídce Start->Spustit...
 5. V okně správy služeb klikněte pravým tlačítkem na ikonu ODBC Socket Server a vyberte položku "Spustit". Stav položky by se měl změnit na "Spuštěno". Po dokončení importu můžete tuto službu opětovně zastavit a/nebo zcela zakázat.
 6. Přesvědčte se, že se na počítači nacházejí oba datové soubory system.mda a ctm.mdb, stejně jako ODBC ovladač pro MS Access. Tento ovladač by měl být součástí standardní instalace Windows. Jeho instalaci ověříte tak, že otevřete panel "Nástroje pro správu", poté panel "Datové zdroje" a na něm kliknete na záložku "Ovladače". Dále zjistěte, kde je nainstalován CTM a kde jsou umístěny soubory system.mda a ctm.mdb, nebo další soubory, ze kterých chcete data importovat. Poznamenejte si úplnou přístupovou cestu k těmto souborům a také IP adresu nebo jméno počítače se systémem Windows. Tyto informace budete potřebovat při importu souborů.
 7. Nyní již můžete začít s importováním databází úloh do Moodlu. Založte v Moodlu nový test a použijte funkci "Importovat úlohy ze souboru". V TOMTO BODĚ SE POSTUP PRO LINUX LIŠÍ! V POLI "Vložit" MUSÍTE PRO ZAHÁJENÍ IMPORTU URČIT ZÁSTUPNÝ SOUBOR. TENTO SOUBOR SE NEBUDE ZPRACOVÁVAT, SLOUŽÍ POUZE JAKO "ŠIDÍTKO" PRO IMPORTOVACÍ FORMULÁŘ (MUSÍ VŠAK SKUTEČNĚ EXISTOVAT A MÍT NENULOVOU VELIKOST). INFORMACE O POUŽÍVANÉM SERVERU WINDOWS BUDETE MOCI URČIT V DALŠÍM KROKU. Otevře se vám stránka, na které vyplníte IP adresu nebo jméno serveru Windows a přístupovou cestu k souborům system.mda a ctm.mdb. Vložte informace, které jste si poznamenali v předchozím kroku, a klikněte na tlačítko "Připojit k serveru". Pokud bylo vše nastaveno správně, zobrazí se další formulář, ve kterém budete moci vybrat podkategorii úloh, kterou chcete z databáze importovat. Tento krok je zařazen proto, že databáze testů v CTM jsou vzhledem k velkému množství úloh často členěny do kategorií (například podle kapitol učebnice nebo sekcí kurzu). POKUD JSTE DOSPĚLI AŽ SEM BEZ CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ, JE VŠE NASTAVENO SPRÁVNĚ A IMPORT ÚLOH DO MOODLU MŮŽE ZAČÍT!

Pokud se během importu zobrazila chybová hlášení, možná oceníte následující technickou informaci. K otevření zásuvky (socket) i k výměně dotazu a výsledku dotazu ve formátu XML používá ODBC Socket Server port 9628. Třída pro import zpracuje výsledek dotazu ve formátu XML stejně, jako by byl zpracováván místní dotaz.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English