Instalace Moodlu

Nepropadejte panice!

Tato příručka popisuje, jak probíhá první instalace Moodlu. V některých krocích zabíhá trochu do detailů, aby bylo možno pokrýt drobné rozdíly v nastavování různých webových serverů, takže se tento dokument může zdát zbytečně dlouhý a komplikovaný. Není třeba nechat se odradit – Moodle lze nastavit během několika minut!

Dopřejte si čas a projděte tento dokument pečlivě – ušetříte si tím množství zbytečné práce později. Pokud máte stále problémy, můžete vyhledat pomoc v Nápovědě k Moodlu.

Další možností je obrátit se na společnost zabývající se webovým hostingem, která pro vás může Moodle kompletně spravovat, takže můžete celý tento dokument nechat být a přejít přímo k výuce.

 

Obsah tohoto dokumentu:

 1. Požadavky
 2. Stažení a kopírování souborů
 3. Struktura stránek
 4. Spuštění instalačního skriptu a vytvoření souboru config.php
 5. Přechod na administrátorskou stránku a další konfigurace
 6. *Nastavení cron
 7. Vytvoření nového kurzu

 

1. Požadavky

Moodle je vyvíjen převážně v Linuxu pomocí PHP, Apache a MySQL, je ale také pravidelně testován na PostgreSQL a v prostředí Windows XP a Mac OS X.

Co potřebujete:

 1. Software webového serveru. Většina uživatelů používá software Apache, ale Moodle může bez problémů fungovat na jakémkoliv webovém serveru, který podporuje PHP, jako je například IIS na platformách Windows.
 2. Skriptovací jazyk PHP (verze 4.1.0 nebo novější). Od verze Moodlu 1.4 je podporován i jazyk PHP 5.
 3. Fungující databázový server: Plně podporovány a doporučeny pro použití s Moodlem jsou databáze MySQL nebo PostgreSQL.

Většina poskytovatelů webového prostoru všechny tyto funkce standardně podporuje. Pokud jste zaregistrováni u poskytovatele, který tyto možnosti nepodporuje, zeptejte se na důvod a zvažte přechod k jinému poskytovateli.

Chcete-li provozovat Moodle na svém vlastním počítači a celý tento postup se vám zdá trochu složitý, nahlédněte do naší příručky: Instalace Apache, PHP a MySQL. Naleznete zde podrobné pokyny k instalaci všech těchto produktů na většině oblíbených platforem.

 

2. Stažení a kopírování souborů

Moodle je možné získat dvěma způsoby – jako komprimovaný balíček a prostřednictvím systému CVS. Oba způsoby jsou podrobně popsány na stránce pro stažení: http://moodle.org/download/.

Po stažení a rozbalení archivu nebo stažení souborů prostřednictvím systému CVS získáte adresář s názvem "moodle", který obsahuje celou řadu souborů a složek.

Celý adresář "moodle" můžete umístit do adresáře webového serveru – v tom případě budou stránky dostupné na adrese typu http://vasserver.cz/moodle, nebo můžete zkopírovat veškerý obsah přímo do hlavního adresáře webového serveru. Pak se budou stránky nacházet na adrese typu http://vasserver.cz.

Jestliže stahujete Moodle do svého počítače a potom jej nahráváte na webový server, je obvykle lepší nahrát celý archív jako jeden soubor a potom jej rozbalit na serveru. Dokonce i rozhraní pro správu webů, jako je například Cpanel, umožňují rozbalit archívy v programu File Manager (Správce souborů).

 

3. Struktura stránek

Tuto část můžete vynechat, ale naleznete zde stručný souhrn obsahu složky Moodle, který vám pomůže zorientovat se:

config.php obsahuje základní nastavení. Tento soubor není dodáván s Moodlem. Vytvoříte jej při instalaci.
install.php skript, jehož spuštěním vytvoříte soubor config.php
version.php definuje aktuální verzi kódu Moodlu
index.php titulní stránka instalace Moodlu
 • admin/ – kód pro správu celé instalace Moodlu
 • auth/ – zásuvné moduly pro ověřování uživatelů
 • blocks/ – zásuvné moduly pro postranní bloky, používané na mnoha místech Moodlu
 • calendar/ – celý kód pro správu a zobrazování kalendářů
 • course/ – kód pro zobrazování a správu kurzů
 • doc/ – nápověda a dokumentace k systému Moodle (například tato stránka)
 • files/ – kód pro zobrazování a správu souborů
 • lang/ – texty v různých jazycích, pro každou lokalizaci jeden podadresář
 • lib/ – knihovny používané programovým jádrem Moodlu
 • login/ – kód pro zpracování přihlášení uživatelů a zřizování nových účtů
 • mod/ – všechny hlavní moduly kurzu
 • pix/ – grafika používaná na stránkách
 • theme/ – motivy stránek
 • user/ – kód pro zobrazování a správu uživatelů

 

4. Spuštění instalačního skriptu a vytvoření souboru config.php

Chcete-li spustit instalační skript (install.php), otevřete ve webovém prohlížeči hlavní adresu Moodlu nebo přímo otevřete stránku http://vasserver.cz/install.php.

(Instalační skript se pokusí o nastavení souboru cookie pro relaci. Pokud se v prohlížeči zobrazí okno s upozorněním, je třeba tento soubor cookie povolit!)

Moodle zjistí potřeby konfigurace a provede vás několika obrazovkami, které vám pomohou vytvořit nový konfigurační soubor s názvem config.php. Na konci této procedury se Moodle pokusí uložit soubor config.php na správné místo. Pokud se mu to nepodaří, stiskněte tlačítko pro stažení souboru a sami nahrajte config.php do hlavního adresáře Moodlu na vašem serveru.

Po celou dobu instalační skript testuje serverové prostředí a zobrazuje návrhy řešení problémů. Pro většinu běžných problémů by navrhovaná řešení měla být dostačující. Pokud uvíznete na mrtvém bodě, vyhledejte níže další informace o některých běžných potížích, které vám mohou stát v cestě.

4.1 Obecné nastavení webového serveru

Nejprve se ujistěte, že váš webový server je nastaven tak, aby používal jako implicitní stránku index.php (například společně se soubory index.html, default.htm atd.).

U serveru Apache je to zajištěno pomocí parametru DirectoryIndex v souboru httpd.conf. Syntaxe obvykle vypadá takto:

DirectoryIndex index.php index.html index.htm 

Ujistěte se, že je soubor index.php uveden v seznamu (a nejlépe někde na začátku – kvůli výkonu).

Dále, pokud používáte server Apache 2, byste měli zapnout proměnnou AcceptPathInfo, která umožňuje skriptům předávání argumentů, například http://server/file.php/arg1/arg2. To je nezbytné, chcete-li užívat relativní odkazy mezi vašimi zdroji, a zároveň to může zvýšit rychlost načítání stránek.Proměnnou zapnete přidáním následujícího řádku do souboru httpd.conf.

AcceptPathInfo on 

Za třetí, plná funkčnost Moodlu vyžaduje aktivaci celé řady nastavení PHP. Na většině serverů budou tato nastavení již aktivována. Některé servery PHP (a některé novější verze PHP) však mohou být nastaveny jinak. V konfiguračním souboru PHP (obvykle nazvaném php.ini) jsou definována tato nastavení:

magic_quotes_gpc = 1  (doporučeno, ale není nutné)
magic_quotes_runtime = 0  (nutné)
file_uploads = 1
session.auto_start = 0
session.bug_compat_warn = 0
 

Pokud nemáte přístup k souboru httpd.conf nebo php.ini na serveru, nebo pokud provozujete Moodle na serveru, na kterém jsou nainstalovány další aplikace vyžadující jiné nastavení, nezoufejte! Často je možné výchozí nastavení PŘEPSAT.

Pro přepsání výchozího nastavení je třeba v hlavním adresáři Moodlu vytvořit soubor s názvem .htaccess, který bude obsahovat řádky podobné následujícím. Tento postup funguje pouze na serverech Apache a pouze tehdy, je-li v hlavní konfiguraci povolena funkce Overrides.

DirectoryIndex index.php index.html index.htm

<IfDefine APACHE2>
   AcceptPathInfo on
</IfDefine>

php_flag magic_quotes_gpc 1
php_flag magic_quotes_runtime 0
php_flag file_uploads 1
php_flag session.auto_start 0
php_flag session.bug_compat_warn 0

Také můžete například definovat maximální velikost souborů nahrávaných na server:

LimitRequestBody 0
php_value upload_max_filesize 2M
php_value post_max_size 2M
   

Nejjednodušší je zkopírovat vzorový soubor z adresáře lib/htaccess a upravit jej tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Soubor obsahuje další pokyny. Příklad pro příkazový řádek systému Unix:

cp lib/htaccess .htaccess

 

4.2 Vytvoření databáze

V databázovém systému je třeba vytvořit prázdnou databázi (např. s názvem "moodle") a také zvláštního uživatele (např. "moodleuser"), který má přístup do této (a pouze do této) databáze. U testovacích serverů je možné použít i superuživatele "root", ale tento postup není u produkčních serverů doporučen. Pokud by se totiž hackerovi podařilo odhalit heslo, byl by ohrožen celý databázový systém namísto jedné databáze.

Používáte-li server webového poskytovatele, budete mít pravděpodobně k dispozici webové rozhraní ovládacího panelu, kde můžete databázi vytvořit.

Mezi nejoblíbenější patří systém Cpanel. Chcete-li vytvořit databázi v systému Cpanel,

 1. Klikněte na ikonu Databáze MySQL.
 2. Do pole databáze zadejte "moodle" a klikněte na tlačítko Přidat databázi.
 3. Do příslušných polí zadejte uživatelské jméno a heslo (jiné, než obvykle používáte) a klikněte na tlačítko Přidat uživatele.
 4. Nyní můžete kliknutím na tlačítko Přiřadit uživatele k databázi udělit tomuto novému uživatelskému účtu VŠECHNA práva k nové databázi.
 5. Nezapomeňte, že vaše uživatelské jméno a jméno databáze může začínat názvem vašeho účtu systému Cpanel. Při zadávání těchto údajů do instalačního skriptu Moodlu používejte celá jména a názvy.

Máte-li přístup k příkazovému řádku systému Unix, můžete stejné operace provést zadáním příkazů.

Zde je uveden příklad sekvence příkazů v systému Unix pro nastavení MySQL:

  # mysql -u root -p
  > CREATE DATABASE moodle; 
  > GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* 
      TO moodleuser@localhost IDENTIFIED BY 'vase_heslo'; 
  > quit 
  # mysqladmin -p reload
  

Ukázka příkazů pro PostgreSQL:

  # su - postgres
  > psql -c "create user moodleuser createdb;" template1
  > psql -c "create database moodle;" -U moodleuser template1
  > psql -c "alter user moodleuser nocreatedb;" template1

 

4.3 Vytvoření datového adresáře

Moodle bude také potřebovat určité místo na pevném disku, kam bude ukládat nahrané soubory, například dokumenty kurzu a obrázky uživatelů.

Instalační skript Moodlu se pokusí tento adresář vytvořit za vás, pokud se však tato operace nezdaří, budete muset adresář pro tento účel vytvořit ručně.

Z důvodu zabezpečení je nejvhodnější tento adresář nastavit tak, aby NEBYL přístupný přímo prostřednictvím webu. Toto nastavení nejsnáze provedete tak, že adresář umístíte MIMO webový adresář. Pokud je však nezbytné, aby byl datový adresář umístěn ve webovém adresáři, zabezpečte jej tak, že do datového adresáře umístíte soubor s názvem .htaccess, který bude obsahovat tento řádek:

deny from all

Chcete-li se ujistit, že Moodle do tohoto adresáře může ukládat nahrané soubory, zkontrolujte, zda má software webového serveru (například Apache) nastaveno oprávnění k zápisu, čtení a spouštění pro tento adresář.

Na počítačích se systémem Unix to znamená, že vlastníkem adresáře bude uživatel s názvem "nobody" nebo "apache", kterému bude uděleno oprávnění ke čtení, zápisu a spouštění.

V systému Cpanel můžete složku vyhledat pomocí nástroje File Manager (Správce souborů), kliknout na ni a potom kliknout na tlačítko Change Permissions (Změnit oprávnění). Na mnoha sdílených serverech webových poskytovatelů bude pravděpodobně třeba omezit přístup ke všem souborům pouze na vaši "skupinu", abyste zabránili ostatním zákazníkům webového hostingu prohlížet si či měnit vaše soubory. Všem ostatním bude však třeba udělit úplný přístup pro čtení i zápis, což umožní webovému serveru přístup k vašim souborům.

Máte-li potíže s bezpečným nastavením, obraťte se na správce. Některé servery, zejména ty, které používají funkci PHP známou jako Safe Mode (Bezpečný režim), vyžadují, aby za vás tento adresář vytvořil a nastavil správce.

5. Přechod na administrátorskou stránku a další konfigurace

Pokud jste v předchozím kroku správně vytvořili základní soubor config.php, zobrazí se po otevření úvodní stránky serveru administrátorská stránka, kde je možné dokončit konfiguraci.

Při prvním přístupu na administrátorskou stránku se zobrazí "zhuštěná" licence GPL, kterou musíte přijmout, abyste mohli pokračovat v nastavení.

Nyní Moodle spustí nastavení databáze a vytváření tabulek pro ukládání dat. Nejprve se vytvoří hlavní databázové tabulky. Měla by se zobrazit řada příkazů SQL, za nimiž jsou uvedeny stavové zprávy (červeně nebo zeleně). Výstup by měl vypadat takto:

CREATE TABLE course ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, category int(10) unsigned NOT NULL default '0', password varchar(50) NOT NULL default '', fullname varchar(254) NOT NULL default '', shortname varchar(15) NOT NULL default '', summary text NOT NULL, format tinyint(4) NOT NULL default '1', teacher varchar(100) NOT NULL default 'Teacher', startdate int(10) unsigned NOT NULL default '0', enddate int(10) unsigned NOT NULL default '0', timemodified int(10) unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (id)) TYPE=MyISAM

SUCCESS

...a tak dále, následovat by měla zpráva ve stylu: Tabulky byly úspěšně nastaveny.

Pokud se tento výstup nezobrazí, spočívá problém zřejmě v databázi nebo konfiguračním nastavení, které jste definovali v souboru config.php. Zkontrolujte, že se PHP nenachází v omezeném bezpečném režimu (Safe Mode) – komerční poskytovatelé webového prostoru někdy mívají tento režim zapnutý. Proměnné PHP můžete zkontrolovat tak, že vytvoříte krátký soubor, který obsahuje text <?php phpinfo() ?>, a prohlédnete si ho v prohlížeči. Zkontrolujte nastavení a zkuste stránku otevřít znovu.

Posuňte se na konec stránky a klikněte na odkaz "Pokračovat".

Nyní by se měl zobrazit formulář, kde můžete definovat další konfigurační proměnné instalace, například výchozí jazyk, servery SMTP a další proměnné. Nemusíte se příliš znepokojovat tím, zda jste nyní všechno nastavili správně, protože se vždy později můžete vrátit a upravit nastavení pomocí rozhraní pro správu. Výchozí nastavení jsou navržena tak, aby je bylo možné použít a aby byla bezpečná pro většinu serverů. Posuňte se na konec stránky a klikněte na tlačítko "Uložit změny".

Pokud (a pouze pokud) uvíznete na této stránce a nebudete moci pokračovat, potom na vašem serveru došlo zřejmě k problému, kterému se říká "buggy referrer". Odstranění této chyby je snadné: Vypněte nastavení "secureforms" a potom zkuste pokračovat.

Dále se zobrazí další stránky, na nichž jsou uvedeny stavové zprávy týkající se nastavení všech tabulek vyžadovaných různými moduly Moodlu. Stejně jako předtím by měly být všechny zobrazeny zeleně.

Posuňte se na konec stránky a klikněte na odkaz "Pokračovat".

Další stránkou je formulář, kde můžete definovat parametry stránek Moodlu a úvodní stránky, například název, formát, popis a další parametry. Vyplňte tento formulář – kdykoliv později se sem můžete vrátit a provést změny – a potom klikněte na tlačítko "Uložit změny".

Nakonec se zobrazí výzva k vytvoření hlavního správce Moodlu. Zadejte požadované údaje – jméno, e-mailovou adresu ad. – a potom klikněte na tlačítko "Uložit změny". Některá pole jsou nepovinná. Pokud vynecháte nějaké důležité pole, zobrazí se výzva k doplnění údajů.

Pečlivě si zapamatujte uživatelské jméno a heslo, které jste použili pro účet správce. Budete je v budoucnu potřebovat pro přístup na administrátorskou stránku.

(Pokud se z nějakého důvodu instalace přeruší, nebo dojde k systémové chybě, která vám zabrání příhlásit se k vašemu administrátorskému účtu, můžete se ve většině případů přihlásit prostřednictvím výchozího uživatelského jména "admin" a hesla "admin".)

Po úspěšném nastavení budete přesměrováni na domovskou stránku vaší nové instalace. Všimněte si odkazů pro správu v levé dolní části stránky (stejné odkazy se také zobrazují na samostatné administrátorské stránce) – tyto položky jsou viditelné pouze vám, pokud jste přihlášeni jako správce. Veškerou další správu Moodlu lze provádět prostřednictvím této nabídky, například:

 • vytvářet a odstraňovat kurzy,
 • vytvářet a upravovat uživatelské účty,
 • spravovat účty učitelů,
 • měnit nastavení stránek, například motivů.

Toto však ještě není konec instalace. Zbývá provést jednu velmi důležitou věc – viz další část týkající se nastavení cron.

 

6. Nastavení cron – DŮLEŽITÉ!

Některé moduly v Moodlu vyžadují průběžnou kontrolu plnění svých funkcí. Moodle například potřebuje zkontrolovat diskusní fóra a odeslat kopie nově vložených příspěvků e-mailem těm uživatelům, kteří si zřídili jejich odebírání.

Skript, který tuto průběžnou kontrolu zajišťuje, je umístěn v adresáři admin a jmenuje se cron.php. Tento skript se však neumí spouštět sám, proto je třeba nastavit mechanismus pravidelného volání tohoto skriptu (například každých pět nebo deset minut). Tím systém získá něco jako "srdeční rytmus" a skript může volat další funkce v periodách definovaných jednotlivými moduly. Tento typ pravidelného spouštění úloh je znám jako služba cron.

Upozorňujeme, že počítač volající soubor cron.php nemusí být tentýž, jako ten, na kterém je provozován Moodle. Jsou-li vám tedy poskytovány omezené webové služby bez možnosti nastavení služby cron, můžete pravidelné volání skriptu zřídit na jakémkoliv jiném serveru či dokonce domácím počítači. Důležité je jen to, aby se soubor cron.php pravidelně spouštěl.

Zatížení způsobované tímto skriptem není velké, časový interval 5 minut je obvykle dostatečný, pokud byste přeci jen chtěli snížit zatížení serveru, nastavte hodnoty mezi 15 a 30 minutami. Nedoporučuje se nastavit delší časový odstup, protože např. opožděné rozesílání e-mailů může zpomalit celý běh kurzu.

Nejprve vyzkoušejte, zda funguje přímé volání skriptu pomocí prohlížeče:

http://vasserver.cz/moodle/admin/cron.php

Nyní potřebujte zařídit, aby se tento skript nějakým způsobem volal automaticky a pravidelně.

Systémy Windows

Nejsnazší cestou je použít balíček moodle-cron-for-windows.zip, který řeší celou věc velice jednoduše instalací malé služby systému Windows. Spusťte jej a zapomeňte na něj!

Služby poskytovatelů webového prostoru

Webový ovládací panel může obsahovat webovou stránku, která umožňuje nastavení služby cron. V systému Cpanel například hledejte tlačítko s názvem Cron jobs (Úlohy cron). Tam můžete vložit stejný typ příkazů systému Unix, jaké jsou uvedeny níže.

Použití příkazového řádku v systému Unix

Existují různé programy, jejichž pomocí můžete z příkazového řádku zavolat webovou stránku. Některé nemusí být na daném serveru k dispozici.

Můžete například použít program 'wget' systému Unix:

wget -q -O /dev/null http://vasserver.cz/moodle/admin/cron.php

Všimněte si, že v tomto příkladu je výstup stránky zahozen (respektive přesměrován na /dev/null).

Stejně je tomu při použití programu lynx:

lynx -dump http://vasserver.cz/moodle/admin/cron.php > /dev/null

Případně můžete použít nezávislou verzi PHP zkompilovanou tak, aby se spouštěla z příkazového řádku. Výhodou tohoto způsobu je, že protokol vašeho webového serveru není zaplňován opakujícími se požadavky na spuštění skriptu cron.php. Nevýhodou je, že musíte mít přístup k řádkové verzi PHP.

/opt/bin/php /web/moodle/admin/cron.php

  

Použití programu crontab v systému Unix

Funkce systému Cpanel spočívá v poskytování webového rozhraní k unixové utilitě známé jako crontab. Pokud máte v systému Unix přístup k příkazovému řádku, můžete spustit crontab z něj pomocí příkazu:

crontab -e

a potom přidat jeden z následujících příkazů:

*/5 * * * * wget -q -O /dev/null http://vasserver.cz/moodle/admin/cron.php

Příkaz "crontab" obvykle otevře editor 'vi'. Režim vkládání aktivujete stisknutím "i", napíšete výše zmíněný příkaz a režim ukončíte stisknutím klávesy ESC. Uložení a ukončení provedete zadáním příkazu ":wq", pro ukončení bez uložení zadejte příkaz ":q!" (bez uvozovek).

 

7. Vytvoření nového kurzu

Nyní, když Moodle správně funguje, můžete začít vytvářet nové kurzy.

Na administrátorské stránce (nebo v panelu Správa na titulní stránce) vyberte možnost "Vytvořit nový kurz".

Vyplňte formulář, pozornost věnujte zejména položce uspořádání kurzu. V této fázi se nemusíte příliš starat o podrobnosti, všechna nastavení kurzu může později změnit vyučující. Všimněte si žlutých ikon s otazníkem, ty poskytují kontextovou nápovědu.

Stisknutím tlačítka "Uložit změny" se přesunete na další stránku, kde můžete k vytvořenému můžete přiřadit učitele. K dispozici jsou pouze již existující uživatelé. Chcete-li založit nový učitelský účet, požádejte příslušného učitele, aby si jej na vašich stránkách zřídil sám (podle pokynů na přihlašovací stránce) nebo mu jej založte prostřednictvím nabídky "Přidat nového uživatele" na administrátorské stránce.

Po dokončení je kurz připraven k dalším úpravám. Od této chvíle je přístupný prostřednictvím odkazu "Kurzy" na titulní stránce.

Další informace o výstavbě kurzu naleznete v Příručce učitele.

 

Hodně štěstí při prozkoumávání a Moodlování!

Pokud se vám Moodle líbí, zvažte prosím zaslání příspěvku, který by nám pomohl pokrýt náklady na vývoj!

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English