Přiřazovací úlohy

Úloha může obsahovat krátký úvodní text, po kterém je studentovi předloženo několik otázek a několik zamíchaných odpovědí. Pro každou otázku existuje právě jedna správná odpověď.

Student tedy musí vybrat odpověď, která patří k zadané otázce.

Při výpočtu celkové známky za úlohu mají všechny otázky stejnou váhu.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English