Úlohy s výběrem odpovědí

Při řešení této úlohy (může obsahovat i obrázek) vybírá student odpověď z několika možností. Existují dva druhy úloh s výběrem odpovědí: úlohy s jedinou správnou odpovědí a úlohy s více správnými odpověďmi.

V úlohách s jedinou správnou odpovědí vybírá studenti právě jednu odpověď. V těchto úlohách by známky za jednotlivé odpovědi měly mít kladnou (nebo nulovou) hodnotu.

V úlohách s více správnými odpověďmi vybírá student jednu či více odpovědí. Každá odpověď může mít přiřazenu známku kladnou i zápornou – zatržením VŠECH nabízených odpovědí tedy student nutně nezíská dobrou známku. Je-li součet známek za vybrané odpovědi záporný, získá student za danou úlohu známku 0 (nula). Buďte pozorní – systém dovoluje vytvářet i úlohy, u kterých může být celkové skóre větší než 100 %.

Každá odpověď (správná i nesprávná) by měla obsahovat komentář, který se studentovi zobrazí u vybraných odpovědí (pokud je v testu zobrazování komentářů nastaveno).

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English