Numerické úlohy

Z pohledu studenta vypadá numerická úloha stejně jako úloha s krátkou tvořenou odpovědí.

Rozdíl je v tom, že u numerické úlohy je stanovena přijatelná chyba. Učitel tak může definovat souvislý interval odpovědí, které jsou považovány za správné.

Jestliže je například správná odpověď 30 s přijatelnou chybou 5, pak všechna čísla v intervalu 25 až 35 budou akceptována jako správná odpověď.

Poznámka: Jako oddělovač desetinných míst je nutné použít tečku, nikoliv čárku, a to jak při vytváření úloh, tak při odpovídání.

Numerické úlohy mohou mít i nečíselné odpovědi, které nerozlišují velikost písmen. To může být užitečné, je-li odpovědí na numerickou úlohu slovo (podstatné nebo přídavné jméno, infinitiv slovesa), slovní spojení, zkratka apod.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English