Otázky

Dobrý způsob, jak ostatní přimět k přemýšlení o nějakém tématu, je klást správné otázky. Je-li nám položen dobrý dotaz, musíme spojovat dohromady informace, vyhodnocovat naše stávající názory a přicházet s novými nápady.

Kladení otázek, které má ostatním pomoci při učení, se říká Sokratovská, někdy též dialogická metoda. Spočívá v prezentaci přesně formulovaných otázek učitele žákům, kteří jsou jimi vedeni k vytváření vlastních, logicky vyvozovaných poznatků.

Sokratovská metoda vyžaduje, abyste ostatní pečlivě poslouchali a otázky promýšleli a formulovali vstřícně a konstruktivně, a pokud možno nekonfrontačně.

Uvádíme několik příkladů takových otázek:

Otázky směřující k vyjasnění/objasnění

 • Co myslíš tím, když říkáš ______?
 • Co jsi chtěl(a) především říct?
 • Jak souvisí _____ s _____?
 • Můžeš to říct ještě nějak jinak?
 • Nevím, jestli ti rozumím; máš na mysli _____ nebo _____?
 • Jak to souvisí s naším problémem/tématem?
 • Petře, můžeš vlastními slovy shrnout, co říká Helena? ... Heleno, myslela jsi to tak?
 • Můžeš mi dát nějaký příklad?
 • Mohl by typickým příkladem být třeba _____?

Otázky směřující k nalezení předpokladu

 • Z čeho v tomto případě vycházíš?
 • Jaká jsou Helenina východiska?
 • Z jakých jiných předpokladů bychom mohli vyjít?
 • To vypadá, že předpokládáš, že _____. Rozumím tomu dobře?
 • Všechny Tvoje argumenty vycházejí z myšlenky, že _____. Proč jsi svoji argumentaci založil(a) na _____, a ne na _____?
 • To vypadá, že předpokládáš, že _____. Proč myslíš, že to můžeš považovat za samozřejmé?
 • Platí to vždycky? Proč myslíš, že je tento předpoklad správný?
 • Proč by někdo mohl dojít k takové domněnce?

Otázky směřující k nalezení příčin a důkazů

 • Můžeš nám vysvětlit své důvody?
 • Platí to i v tomto případě?
 • Máme důvod pochybovat o tomto důkazu?
 • Kdo z nás může říct, že to tak opravdu je?
 • Co byste odpověděli někomu, kdo říká, že ____?
 • Může ještě někdo podpořit tento pohled na věc?
 • Na základě čeho jsi došel k těmto závěrům?
 • Jak bychom mohli zjistit, zda je to pravda?

Otázky na různá hlediska a perspektivy

 • Co tím chceš říct?
 • Když říkáš _____, vyplývá z toho _____?
 • Ale kdyby se to stalo, co všechno by se ještě mohlo stát? Proč?
 • Jaké další důsledky to může mít?
 • Stane se to určitě, nebo jen možná/pravděpodobně?
 • Jaká je jiná možnost?
 • Platí-li _____ i _____, co ještě může platit?
 • Říkáme-li, že ____ je etické, tak co _____?

Otázky zkoumající smysl a důsledky

 • Jak to můžeme zjistit?
 • Co tato otázka předpokládá?
 • Může se _____ zeptat na tuto otázku i jinak?
 • Jak by se dala tato otázka vyřešit?
 • Můžeme tuto otázku vůbec analyzovat?
 • Je tato otázka správná? Rozumíme jí všichni?
 • Je lehké na tuto otázku odpovědět? Proč?
 • Souhlasíme všichni s tím, že toto je otázka?
 • Než odpovíme na tuto otázku, co si musíme nejdřív vyjasnit?
 • Jak by _____ vyjádřil tento problém?
 • Proč je tento problém důležitý?
 • Je toto ta nejdůležitější otázka nebo existuje ještě nějaká jiná, skrytá?
 • Vidíte, jak toto může souviset s ________?

Otázky převzaty z knihy Paula, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.

Další informace o psaní

Další informace o čtení

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English