Náhodně vybraná úloha

Náhodně vybrané úlohy mohou být přidány do jakékoliv kategorie.

Pokud tuto úlohu v testu použijete, bude na její místo při každém studentově pokusu dosazena náhodně vybraná úloha ze zvolené kategorie.

To znamená, že různým studentům bude při pokusu o splnění testu přidělen různý výběr úloh. Pokud mají studenti u testu povoleno více pokusů, bude i každý pokus obsahovat nový výběr úloh.

Stejná úloha se v daném pokusu nikdy neobjeví dvakrát. Pokud do testu přidáte více náhodně vybraných úloh, budou do každého pokusu zařazeny vždy různé úlohy. Pokud budou v testu zařazeny jak náhodně vybrané úlohy, tak i pevně stanovené úlohy, budou náhodně vybrané úlohy zvoleny tak, aby se žádná z pevně stanovených úloh v testu neopakovala. Z tohoto důvodu je nutné, aby kategorie, ze které mají být náhodně vybrané úlohy vybírány, obsahovala dostatečný počet úloh, jinak se studentovi zobrazí chybové hlášení. Čím více úloh bude daná kategorie obsahovat, tím je pravděpodobnější, že studenti při každém pokusu obdrží různé úlohy.

Bodové ohodnocení každé vybrané úlohy se přepočítá tak, aby byl zachován nejvyšší bodový zisk, který jste stanovili při založení náhodně vybrané úlohy.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English