Přiřazování pro náhodně vybrané úlohy s krátkou tvořenou odpovědí

Úloha může obsahovat krátký úvodní text, po kterém je studentovi předloženo několik otázek a několik zamíchaných odpovědí. Pro každou otázku existuje právě jedna správná odpověď.

Student tedy musí vybrat odpověď, která patří k zadané otázce.

Při výpočtu celkové známky za úlohu mají všechny otázky stejnou váhu.

Otázky jsou náhodně vybrány ze souboru všech úloh s krátkou tvořenou odpovědí v aktuální kategorii. Studentovi tak může být při každém pokusu o splnění testu předložena jiná sada otázek a odpovědí. Musíte ale zajistit, aby daná kategorie obsahovala dostatek úloh s krátkou tvořenou odpovědí, které v daném testu nebyly doposud použity, jinak se studentovi zobrazí chybové hlášení. Čím více těchto úloh bude kategorie obsahovat, tím je pravděpodobnější, že studenti při každém pokusu obdrží zcela novou sadu otázek.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English