Úlohy s krátkou tvořenou odpovědí

Při řešení této úlohy (může obsahovat i obrázek) napíše student jedno slovo nebo sousloví.

Může existovat více správných odpovědí, a to s různým bodovým ohodnocením. U odpovědí lze povolit možnost "Rozlišovat malá/ VELKÁ". V takovém případě se počet bodů za odpovědi "Slovo" a "slovo" může lišit.

Znak hvězdičky (*) můžete použít jako masku, která odpovídá jakékoliv řadě znaků. Pokud například použijete slovo "ob*it", budou za správnou odpověď považována všechna slova nebo sousloví začínající na "ob" a končící na "it". Jestliže nechcete použít hvězdičku jako masku, ale jako konkrétní znak, použijte zároveň zpětné lomítko: \*

Bez použití masek hraje u odpovědí velkou roli přesnost, proto buďte při zápisu odpovědí pečliví.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English