Úlohy pravda/nepravda

Při řešení této úlohy (může obsahovat i obrázek) vybírá student ze dvou možností: pravda nebo nepravda.

Pokud je nastaveno zobrazování komentářů, studentovi se po zodpovězení testu zobrazí odpovídající komentář. Pokud je například správná odpověď "nepravda", ale student odpověděl "pravda" (otázku tedy zodpověděl nesprávně), zobrazí se mu komentář k odpovědi "pravda".

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English