Načíst uživatele

Především je nutno poznamenat, že obvykle není nutné importovat uživatele dávkově – chcete-li omezit množství administrátorské práce, seznamte se nejprve s možnostmi autentizace, které nevyžadují manuální údržbu, jako je například připojení k již existujícím externím databázím nebo vytváření účtů samotnými uživateli. Viz stránku "Metoda ověřování" ve správcovském menu.

Pokud jste si jisti, že chcete importovat větší množství uživatelských účtů z textového souboru, musíte dodržet tento formát:

 • Každý řádek souboru obsahuje právě jeden záznam.
 • Každý záznam je tvořen řadou údajů oddělených čárkami.
 • První záznam souboru má zvláštní funkci – obsahuje seznam názvů polí. Tento seznam definuje formát zbytku souboru.

  Povinná pole: Tyto položky nesmí v prvním záznamu chybět a musí být vyplněny u všech uživatelů.

   

  username, password, firstname, lastname, email

  Standardně vyžadovaná pole: Tato pole jsou volitelná. Pokud nejsou definována, jsou hodnoty převzaty z osobního profilu správce:

  institution, department, city, country, lang, auth, timezone

  Volitelná pole: Všechna tato pole jsou zcela volitelná. Kurzy jsou identifikovány svými "krátkými názvy" – pokud jsou uvedeny, bude uživatel do příslušných kurzů automaticky zapsán jako student. Názvy skupin musí být přiřazeny k odpovídajícím kurzům, tj. skupina group1 ke kurzu course1 atd.

  idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5, group1, group2, group3, group4, group5, type1, type2, type3, type4, type5

 • Čárky obsažené uvnitř údajů je nutné zapsat kódem , – skript jej automaticky převede zpět na čárky.
 • Pro booleovská pole použijte 0 pro False (nepravda) a 1 pro True (pravda).
 • Typy (type) umožňují Moodlu rozlišit, zda má uživatel v existujícím kurzu přiřazenu roli student nebo učitel (tak např. type2 odpovídá kurzu course2). 1 = student, 2 = učitel s oprávněními k úpravám a 3 = učitel bez oprávnění k úpravám. Pokud ponecháte typ nezadaný, nebo pokud není zadán žádný kurz, je uživatel nastaven na výchozí hodnotu student.
 • Poznámka: Jestliže je uživatel již registrován v databázi uživatelů Moodlu, vrátí skript pro daného uživatele číslo userid (index databáze) a automaticky zapíše uživatele jako studenta do všech zadaných kurzů, aniž by došlo k aktualizaci jiných zadaných dat.

Zde je příklad platného souboru pro import:

username, password, firstname, lastname, email, lang, idnumber, maildisplay, course1, group1, type1
lazar, tajneheslo, Markéta, Lazarová, marketa@server.cz, cs, 3663737, 1, Intro101, Skupina A
janovak, heslotajne, Jan, Novák, janovak@kdesi.cz, en, 6736733, 0, Advanced202, Skupina 3, 3

Aktualizace stávajících účtů

Ve výchozím nastavení Moodle předpokládá, že vytvoříte nové uživatelské účty a přeskočí záznamy, kde uživatelské jméno odpovídá existujícímu účtu. Pokud však nastavíte možnost "Aktualizovat stávající účty" na hodnotu Ano, budou stávající uživatelské účty aktualizovány.

Při aktualizaci stávajících účtů je možné změnit také uživatelská jména. Nastavte volbu "Povolit přejmenování" na hodnotu Ano a vložte do souboru pole nazvané oldusername.

Upozornění: Chyby při aktualizaci stávajících účtů mohou negativně ovlivnit uživatele. Při použití těchto možností aktualizace postupujte opatrně.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English