Povolit odstraňování

Je-li tato volba aktivována, mohou účastníci kurzu – do doby, než svůj úkol odešlou k oznámkování – odstraňovat své odevzdané soubory.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English