Použít rychlé hodnocení

Funkce rychlého hodnocení umožňuje rychle ohodnotit více odevzdaných úkolů na jedné stránce.

Stačí pouze změnit známky a komentáře a klepnutím na tlačítko Uložit v dolní části stránky uložit najednou všechny změny na dané stránce.

Pokud potřebujete více prostoru, můžete použít obvyklá tlačítka pro hodnocení, která se nacházejí v pravé části stránky. Předvolba rychlého hodnocení se uloží a použije se u všech úkolů ve všech kurzech.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English