Doba zobrazování příspěvku ve fóru

Můžete si zvolit, zda se váš příspěvek bude zobrazovat od určitého data, nebo do určitého data, nebo bude zobrazen pouze po určitou dobu.

Odškrtnutím pole "Zakázat" aktivujete datum pro začátek a/nebo konec zobrazení.

Poznámka: Uživatelé, kteří mají práva správce, uvidí příspěvky před stanoveným datem i po něm.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English