Odebírání nových příspěvků e-mailem

Jestliže je někdo přihlášen k odebírání příspěvků z určitého fóra, bude mu e-mailem zaslána kopie každého příspěvku vloženého do tohoto fóra (příspěvek je odeslán asi 30 minut poté, co byl poprvé napsán).

Každý si obvykle může zvolit, zda chce, nebo nechce odebírat příspěvky vložené do daného fóra.

Když se však rozhodnete v určitém fóru odebírání vnutit, potom budou účastníci kurzu přihlášeni k odebírání automaticky, i ti, kteří se zapíšou do kurzu později.

To je obzvláště užitečné ve fóru Novinky a ve fórech na začátku kurzu (předtím, než se všichni naučí, jak se k odebírání příspěvků přihlásit).

Pokud nastavíte možnost "Ano, na začátku", budou všichni současní i budoucí uživatelé kurzu zpočátku přihlášeni k odebírání, ale mohou se kdykoli odhlásit. Pokud nastavíte možnost "Ano, trvale", pak si nikdo sám nemůže odebírání příspěvků odhlásit.

Poznámka k použití volby "Ano, na začátku" při aktualizaci stávajícího fóra: Změníte-li "Ano, na začátku" na "Ne", nebude odebírání odhlášeno stávajícím uživatelům, tato volba ovlivní pouze budoucí uživatele kurzu. Podobně pokud při aktualizaci změníte nastavení na "Ano, na začátku", nepřihlásí tato volba k odebírání stávající uživatele, ale pouze ty, kteří se do kurzu zapíší později.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English