Rozlišování velkých a malých písmen

Toto nastavení určuje, zda budou při vytváření automatických odkazů na dané heslo rozlišována velká a malá písmena.

Je-li tato volba aktivována, pak např. ze slova "html" v příspěvku do fóra NEBUDE vytvořen odkaz k slovníkovému heslu "HTML".

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English