Description

This field allows you to describe the purpose of the glossary, and to possibly provide instructions or background information, links etc.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: Čeština