Způsob zobrazení

Toto nastavení upřesňuje, jak se hesla slovníku budou zobrazovat. Standardní způsoby zobrazení jsou tyto:

Prostý slovníkový styl
Podobá se běžnému tištěnému slovníku se samostatnými hesly. Nezobrazují se autoři hesel a přílohy jsou uvedeny ve formě odkazů.
Souvislý bez autora
Hesla jsou zobrazena souvisle jedno za druhým, oddělena jsou pouze editačními ikonami.
Úplný včetně autora
Zobrazení je podobné jako ve fóru, zobrazuje se údaj o autorovi hesla. Přílohy jsou uvedeny ve formě odkazů.
Úplný bez autora
Zobrazení je podobné jako ve fóru, informace o autorovi se nezobrazují. Přílohy jsou uvedeny ve formě odkazů.
Encyklopedie
Stejný způsob zobrazení jako „Úplný včetně autora“, ale pokud tvoří přílohou obrázek, zobrazí se přímo v textu hesla.
Seznam položek
Zobrazí se pouze seznam pojmů, každý pojem je hypertextový odkaz, kliknutím na odkaz se otevře celé heslo v novém okně.
ČKD (FAQ)
Formát vhodný pro zobrazení seznamů často kladených dotazů. Automaticky vkládá před pojem (který v tomto případě obsahuje znění dotazu) slovo OTÁZKA a před text hesla (obsahující odpověď) slovo ODPOVĚĎ.

Správci těchto stránek mohou vytvořit nové formáty podle pokynů uvedených v souboru mod/glossary/formats/README.txt.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English