Globální slovník

Správci a uživatelé s přidělenou pravomocí site:doanything mohou slovník označit jako globální.

Tento slovník může být součástí kteréhokoliv kurzu (zejména titulní stránky instalace Moodlu).

Rozdíl oproti běžnému lokálnímu slovníku spočívá v tom, že automatické odkazy na hesla globálního slovníku se vytvářejí ve všech kurzech (a nikoliv pouze v tom, v němž je slovník vytvořen).

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English