Přidávání hesel studenty

Můžete určit, zda studenti smějí přidávat, upravovat nebo mazat svá vlastní hesla. Toto nastavení se týká pouze vedlejších slovníků, protože hesla přenesená do hlavního slovníku mohou upravovat nebo mazat pouze učitelé.

Poznámka: Učitel může kdykoliv upravit nebo smazat jakékoliv heslo.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English