Automatické odkazy ve slovníku

Zapnutím této volby umožníte automatické vytváření odkazů na slovníková hesla vždy, když se heslové slovo nebo fráze objeví v některé části kurzu – v příspěvcích do fóra, ve studijních materiálech, v týdenních shrnutích, v poznámkách atd.

Poznámky: Aktivace této volby v nastavení slovníku neaktivuje automatické vytváření odkazů pro každé heslo – příslušnou volbu je nutné aktivovat u každého hesla individuálně.

Pokud v některém textu (například v příspěvku do fóra) automatické odkazy vytvářet nechcete, označte jej párovými značkami <nolink> a </nolink>.

Odkazy se vytvářejí také pro názvy kategorií.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English