Nejlepší možná známka

Tato hodnota udává maximální počet bodů, které lze udělit za absolvování přednášky. Rozsah je 0 až 100. Tuto hodnotu lze později kdykoliv změnit. Každá změna se ihned projeví v přehledu známek kurzu a také v různých seznamech výsledků zobrazovaných studentům. Jestliže je známka stanovena na 0, přednáška se v přehledu známek neobjeví.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English