Skok

Ke každé odpovědi (u otázek) nebo popisu (u rozcestníků) je přiřazen jeden skok. Vybere-li student odpověď, zobrazí se příslušná reakce. Poté se pokračuje skokem na nastavenou stránku. Skok může být relativní nebo absolutní. Relativními skoky jsou Tato stránka a Další stránka. Tato stránka vede studenta zpět na aktuální stránku, Další stránka jej vede na následující stránku v lineární posloupnosti přednášky. Absolutní skok se určuje výběrem názvu konkrétní stránky.

Upozornění: relativní skok Další stránka může po změně pořadí stránek vést k jiné cílové stránce, zatímco absolutní skok, označený názvem cílové stránky, vede vždy k téže cílové stránce.

Zvláštní skoky

Neprohlédnutá stránka v rámci větve
Toto je odkaz na náhodně vybranou stránku, kterou student dosud v tomto pokusu neviděl a která se nachází mezi aktuálním rozcestníkem a koncem přednášky nebo nejbližším koncem větve.

Náhodná stránka v rámci větve
Toto je odkaz na náhodně vybranou stránku mezi aktuálním rozcestníkem a koncem přednášky nebo nejbližším koncem větve. Pokud student už stránku viděl a počet pokusů je nastaven na hodnotu vyšší než 1, dostane další příležitost získat bod(y) za odpověď na připojenou otázku. Pokud je počet pokusů nastaven na 1, stránka se přeskočí a ukáže se jiná náhodná stránka.

Náhodný rozcestník
Toto je skok na náhodně vybraný rozcestník mezi aktuálním rozcestníkem a koncem přednášky nebo nejbližším koncem větve.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English