Největší možný počet odpovědí

Tato hodnota udává největší možný počet odpovědí, které lze zadat ke kterékoli otázce přednášky. Výchozí hodnota je 4. Pokud v přednášce používáte výhradně otázky typu Pravda/Nepravda, je vhodné nastavit tuto hodnotu na 2.

Tento parametr také určuje největší možný počet větví, které je možné použít v rozcestníku.

Hodnotu tohoto parametru lze bezpečně měnit i v přednášce s již vloženými materiály. Pokud budete chtít přidat otázku s výběrem z mnoha odpovědí nebo dlouhý rozcestník, budete muset tento parametr změnit. Po přidání (nestandardní) otázky nebo rozcestníku je možné tento parametr opět snížit na "standardní" úroveň.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English