Počet stránek (karet) k zobrazení

Tento parametr se využívá pouze u přednášek typu "Flash Card". Výchozí hodnota je 0 – v tom případě budou použity všechny stránky přednášky. Nenulová hodnota parametru znamená, že při procházení přednášky bude pro každého studenta náhodně vybrán nastavený počet stránek. Po jejich prostudování přednáška pro studenta skončí a bude mu zobrazena známka.

Pokud je hodnota parametru vyšší než celkový počet stránek přednášky, dosáhne student konce přednášky po prostudování všech stránek.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English