Nastavení otázky

Některé typy otázek využívají volby, která se aktivuje zatržením políčka v záhlaví otázky. Význam této volby u jednotlivých typů otázek je uveden níže.

  1. Otázka s výběrem odpovědí
    Podtypem otázky s výběrem odpovědí je "Otázka s výběrem více správných odpovědí". U tohoto typu otázky musí student vybrat všechny správné odpovědi. Součástí textu otázky může (ale nemusí) být informace o celkovém počtu správných odpovědí. Například otázka "Která z následujících osobností byla prezidentem USA?" tuto informaci neobsahuje, kdežto otázka "Vyberte ze seznamu dva prezidenty USA" ano. Počet správných odpovědí může sahat od 1 až do celkového počtu variant odpovědí. I při jedné správné odpovědi se však "otázka s výběrem více správných odpovědí" liší od "otázky s výběrem odpovědí", protože studentovi dovoluje vybrat více než jednu odpověď (a dopustit se tak chyby).

  2. Krátká tvořená odpověď
    Pro tento typ otázky existují dva porovnávací systémy: jednoduchý systém, používaný jako výchozí, a systém "regulárních výrazů", který se aktivuje volbou "Používat regulární výrazy". Více informací najdete v souboru nápovědy "Typ otázky".

U ostatních typů otázek se volba "Nastavení otázky" nepoužívá.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English