Používání vestavěného HTML editoru

Tato volba umožní při editaci stránek přednášky používat vestavěný HTML editor (dále jen "editor") namísto prostého textového pole. Editor nabízí základní možnosti formátování textu, snadné vkládání hypertextových odkazů, obrázků apod.

Editor se aktivuje zatržením políčka umístěného vedle nápisu Použít editor. Použití editoru se nastavuje u každého pole zvlášť. Např. aktivace editoru pro pole Reakce 1 aktivuje editor pouze pro pole Reakce 1, nikoliv pro všechna pole s reakcemi.

U textových polí, pro která chcete editor aktivovat, nejprve zatrhněte příslušné políčko Použít editor. Stránku je potom potřeba znovu načíst, aby se nastavení projevilo. Toho dosáhnete kliknutím na tlačítko Obnovit stránku na konci stránky.

Při použití editoru je třeba jisté opatrnosti. Ve většině případů by neměl způsobit žádné problémy. Nedoporučuje se však pro otázky s krátkou odpovědí a pro numerické otázky. Editor může do textu vkládat "neviditelné" HTML značky, které brání správnému porovnávání řetězců. Podobně tomu je v rozcestnících u položek Popis, zobrazovaných jako tlačítka – i zde mohou HTML značky působit problémy. Potíže naopak nenastávají u reakcí nebo u odpovědí, u nichž student nevpisuje text, jako například u otázek s výběrem odpovědi. Použití editoru pro Reakce by nemělo působit žádné problémy.

Pokud máte podezření, že u některého textového pole editor způsobuje problémy, je zcela bezpečné u něj editor deaktivovat (odstraněním zatržení u políčka Použít editor). Po obnovení stránky se v textovém poli zobrazí zdrojový text. Ten lze poté editovat podle potřeby. Obecně platí, že opakovaná aktivace a deaktivace editoru by neměla nijak ovlivnit text dané položky.

Informace o nastavení volby Použít editor se ukládá pro každé pole zvlášť. Při pozdější editaci se tedy položky, u nichž byl editor aktivován, otevřou opět s aktivovaným editorem.

Závěrem je třeba upozornit, že editor klade poměrně vysoké nároky na činnost prohlížeče. Pokud tedy dané pole použití editoru nevyžaduje, je rychlejší a šetrnější používat standardní textová pole.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English