Změna metody ověřování

Tato nabídka umožňuje změnit metodu ověřování u konkrétního uživatele.

Uvědomte si však, že to do značné míry závisí na metodách ověřování, které jste pro tyto stránky nastavili, a na nastavení, které tyto stránky používají.

Nesprávná změna může danému uživateli znemožnit přihlášení nebo zcela odstranit jeho účet. Metodu ověřování proto měňte pouze tehdy, jste-li s postupem dobře obeznámeni.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English