Správa filtrů

Stránka "Správa filtrů" umožňuje zadat, které filtry budou použity u zobrazovaného textu a v jakém pořadí. Tato stránka také zajišťuje přístup ke stránce nastavení, kterou poskytují některé filtry. U většiny uživatelských textů v Moodlu jsou filtry použity dříve, než se text zobrazí. To umožňuje úpravu textu "na poslední chvíli".

Filtry patří mezi tzv. zásuvné moduly Moodlu. Další informace naleznete na adrese http://download.moodle.org/modules/filters.php.

Vyberte filtry, které chcete použít, tak, že je odkryjete pomocí ikony oka. Pokud existuje více skrytých filtrů, můžete pomocí šipek nahoru a dolů měnit pořadí, v jakém budou použity.

Notace TeX

Notace TeX primárně slouží k vytváření matematických vzorců v rámci studijních materiálů Moodlu. Příkladem může být $$ sqrt(a+b) $$, kde $$ je "značka" (tag) pro začátek a konec tohoto formátu.

Moodle používá k zobrazení obrázků externí binární soubory, které bude pravděpodobně třeba v systému nastavit. Filtr se nejprve pokusí vyhledat nástroj pro zobrazení LaTeX (tato metoda vyžaduje také použití skriptu Ghostscript). Pokud tento nástroj nenalezne, použije jednodušší binární soubor mimetex, který je součástí Moodlu. Nástroj LaTex umožňuje použití celé řady syntaxí, zatímco soubor mimetex podporuje pouze matematickou podmnožinu.

Pro systém Windows je skript Ghostscript k dispozici; také je k dispozici implementace LaTeX s názvem MikTeX.

Stránka nastavení umožňuje nakonfigurovat cesty k binárním souborům LaTeX a Ghostscript a hlavičku LaTeX.

Další informace

MiKTeX
MimeTeX
LaTeX
ghostscript

Slovní cenzura

Slovní cenzura vyhledává v textu "nevhodná slova" z předem definovaného seznamu. Každý jazykový balík obsahuje vlastní výchozí seznam, je však možné sestavit jiný. Chcete-li sestavit vlastní seznam, otevřete stránku nastavení a zadejte svůj seznam slov. Uživateli se tato slova zobrazí překrytá černým blokem, ale při přetažení myší přes začerněné slovo se v okénku zobrazí původní text.

Automatické propojování názvů studijních materiálů

Automatické propojování názvů studijních materiálů vyhledává v textu názvy materiálů, které existují ve stejném kurzu. Text odpovídající názvu některého materiálu se zobrazí jako odkaz na daný materiál. Nezapomeňte, že pokud chcete tuto funkci efektivně používat, měli byste zadávat popisné názvy. Název "Úvod" například není příliš vhodný, protože jakékoli použití slova "Úvod" v textech kurzu bude zobrazeno jako odkaz na materiál tohoto názvu.

Automatické propojování názvů činností

Automatické propojování názvů činností vyhledává v textu názvy činností, které existují ve stejném kurzu. Text odpovídající názvu některé činnosti se zobrazí jako odkaz na danou činnost. Nezapomeňte, že pokud chcete tuto funkci efektivně používat, měli byste zadávat popisné názvy. Název "Test" například není příliš vhodný, protože jakékoli použití slova "Test" v textech kurzu bude zobrazeno jako odkaz na materiál tohoto jména.

Automatické propojování slovníku

Tento filtr vyhledává v textu klíčová slova použitá ve všech slovnících v kurzu. Nezapomeňte však, že propojování musí být povolenou u každého slovníkového hesla. Nalezená klíčová slova se zobrazí jako odkazy.

Ochrana e-mailových adres

Filtr "Ochrana e-mailových adres" vyhledává v textu všechny e-mailové adresy. Nalezené adresy jsou "zamaskovány" – filtr tak zabraňuje systémům pro automatický sběr e-mailových adres ve shromažďování e-mailů. Je tak možné snížit riziko spamu, pokud jsou některé části stránek Moodlu veřejně přístupné.

Tidy

Filtr Tidy vyhledává v textu fragmenty HTML. U nalezených fragmentů pak použije pravidla, s jejichž pomocí se pokusí vytvořit platný kód HTML. Upozornění: Funkce čištění kódu musí být integrována do instalace PHP, jinak ji nebude možné používat.

Vícejazyčný obsah

Tento filtr umožňuje vytvářet materiály ve více jazycích. Jazyk materiálu se mění podle toho, jaký jazyk používá aktuální uživatel pro prohlížení stránek Moodlu. Chcete-li používat tuto funkci, je třeba nejprve vytvořit obsah ve více jazycích (ve stejném materiálu). Potom uzavřete jednotlivé jazykové bloky do následujících značek:

      <span lang="XX" class="multilang">váš_obsah</span>
  

Nadále můžete používat (nedoporučuje se) i starší značky lang. Příklad:

      <lang lang="XX" >váš_obsah</lang>
  

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English