Vnucovat režim skupiny

Zvolíte-li na úrovni kurzu vnucování režimu skupin, je tento režim uplatňován u všech činností v kurzu. Na samostatná nastavení režimu skupiny u jednotlivých činností se nebere ohled.

Tento režim je vhodný například v případě, že chcete vytvořit kurz s několika zcela oddělenými skupinami.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English