Doplňovací úlohy (cloze)

Tento velmi flexibilní typ úloh je podobný oblíbenému formátu testu známému jako "cloze test".

Úlohy se skládají z úryvku textu (ve formátu Moodlu), do kterého jsou vloženy otázky s různými typy odpovědí (úloha s výběrem odpovědi, krátká tvořená odpověď, numerická úloha).

Pro tvorbu těchto úloh momentálně není k dispozici grafické rozhraní, takže úlohy je nutné zadávat jako text s vloženými řídicími příkazy, a to buď pomocí vestavěného editoru, nebo z předem připravených souborů.

Příklad zadání úlohy:

Tento příklad se zobrazí studentům následovně:

3

8 bodů


Tato úloha se skládá z textu s otázkou, která je vložena sem ,
po ní následuje tato úloha s krátkou odpovědí a nakonec numerická úloha, jejímž výsledkem
je číslo s pohyblivou řádovou tečkou (nelze použít čárku): .
Adresy typu www.moodle.org a smajlíci :-) fungují jako obvykle:

a) Je to dobře?
b) Jak byste to obodovali?

Hodně štěstí!

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English