Datové sady úloh

Datová sada je soubor dat, který se použije při vytváření úlohy (např. vypočítávané úlohy); data z datové sady nahrazují hodnoty proměnných v úloze.

Vytvořené datové sady mohou být "soukromé", pokud mají být použity pouze pro jednu konkrétní úlohu, nebo "opakovaně použitelné", pokud je možné je použít pro všechny úlohy v rámci dané kategorie.

Při vytváření úlohy, která využívá datové sady, budete muset upřesnit nastavení na dvou dalších stránkách.

Na první stránce určíte, kterou datovou sadu chcete jednotlivým proměnným v úloze přidělit.

Druhá stránka vám umožní upravovat (přidávat a odstraňovat) sady čísel v rámci příslušné datové sady. Čísla použitá pro jednotlivé úlohy nabízené studentům budou vybrána z této sady.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English