Parametry pro studijní materiály

Nastavení parametrů je zcela volitelné a je užitečné pouze v případě, že potřebujete přenést nějakou informaci z Moodlu do odkazovaného souboru nebo webové stránky.

Definované parametry budou přeneseny do studijního materiálu jako součást URL (pomocí metody GET).

V levém sloupci si vyberete, jakou informaci chcete odesílat, v pravém sloupci potom můžete zvolené proměnné přiřadit název.

Poznámka: Informace o uživateli se budou vztahovat k uživateli, který si tento studijní materiál prohlíží, a informace o kurzu se budou vztahovat ke kurzu, v němž se tento studijní materiál nachází.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English