Souhrn

Souhrn je velmi stručný popis studijního materiálu. Můžete jej považovat za metadata.

U některých způsobů zobrazení studijních materiálů je souhrn zobrazen spolu s materiálem, jindy se objevuje v přehledu studijních materiálů, kde umožňuje studentům snadnější orientaci při hledání určitého studijního materiálu.

Nepodléhejte pokušení příliš se zde rozepisovat a nepokoušejte se vložit sem celý studijní materiál!

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English