Metody známkování

Výsledky činnosti v rámci balíku SCORM/AICC, zahrnuté do známek kurzu, je možno klasifikovat v několika režimech:

 • Učební objekty
  Tento režim udává počet dokončených/úspěšně ukončených učebních objektů. Maximální hodnota je dána počtem učebních objektů v balíku.
 • Nejvyšší bodový zisk
  Pro výpočet známky se za každý úspěšně dokončený učební objekt použije nejvyšší dosažený bodový zisk.
 • Průměrný bodový zisk
  Jestliže vyberete tento režim, Moodle vypočítá ze všech získaných bodů průměrný bodový zisk.
 • Souhrnný bodový zisk
  V tomto režimu se všechny body sčítají.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English