Balík kurzu

Balík SCORM/AICC je soubor s příponou zip (nebo pif), který obsahuje platné soubory AICC nebo SCORM.

Balík SCORM musí v kořenové složce souboru zip obsahovat soubor s názvem imsmanifest.xml, který definuje strukturu kurzu SCORM, umístění studijních materiálů a mnoho dalších vlastností.

Balík AICC je definován více soubory (čtyřmi až sedmi) s určenými příponami. Význam jednotlivých přípon:

  • CRS – Course Description file (Soubor popisu kurzu – povinný)
  • AU – Assignable Unit file (Soubor s popisem jednotek kurzu – povinný)
  • DES – Descriptor file (Soubor s popisem bloků kurzu – povinný)
  • CST – Course Structure file (Soubor se strukturovanými daty kurzu – povinný)
  • ORE – Objective Relationship file (Soubor s popisem cílů jednotek a bloků – volitelný)
  • PRE – Prerequisites file (Soubor s popisem předpokladů – volitelný)
  • CMP – Completition Requirements file (Soubor podmínek ukončení kurzu – volitelný)

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English