Nastavit příznaky stránek

Stránkám wiki lze přiřadit příznaky – umožňují měnit typ anebo chování stránek.

Popis příznaků:

TXT Stránka obsahuje text.
BIN Stránka obsahuje binární data.
OFF Stránka není dostupná.
HTM Povolit pro tuto stránku používání značek HTML (přednostně se uplatňuje obecné nastavení wiki).
RO Pouze pro čtení (Read Only).
WR Stránku lze upravovat (Writable).

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English