Práva studentů

Studentům lze zpřístupnit či znepřístupnit některé funkce pro správu stránek. Zpřístupněné funkce se uplatní pouze u těch wiki, které mohou být upravovány studenty. Znepřístupněné funkce se neobjeví v nabídce -- Správa --.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English