Kontexty

Kontexty jsou "oblasti" Moodlu, pro něž lze uživatelům přidělovat role.

Kontexty jsou uspořádány hierarchicky, oprávnění se dědí z „vyšších“ do „nižších“ kontextů.

  1. Základní systém (celá instalace)
  2. Titulní stránka
  3. Kategorie kurzů
  4. Podkategorie kurzů
  5. Kurzy
  6. Bloky a činnosti

Viz také Role, Oprávnění, Přidělování rolí a Přenastavení oprávnění.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English