Přenastavení oprávnění

Přenastavení oprávnění slouží k jemnému vyladění rolí v daném kontextu, tak aby odpovídaly vašim požadavkům.

Příklad: Uživatelé s rolí Student mohou ve vašem kurzu začínat nové diskuse v diskusních fórech, v jednom konkrétním fóru byste jim však chtěli tuto možnost odebrat. Pak stačí u daného fóra přenastavit oprávnění, tj. v roli Student u pravomoci "Začínat novou diskusi" nastavit oprávnění na hodnotu NEPOVOLIT.

Přenastavení lze také použít k "otevření" vybraných oblastí vašich stránek či kurzů, tj. k přidělení zvláštních oprávnění tam, kde to dává smysl. Například chcete-li dát studentům možnost hodnotit vypracování některého úkolu.

Uživatelské rozhraní je podobné jako pro definování rolí, s tou výjimkou, že někdy jsou zobrazeny jen aktuálně použitelné pravomoci. U některých pravomocí je dále zvýrazněním naznačeno, jaké oprávnění se pro danou pravomoc použije BEZ přenastavení (tj. pokud byste oprávnění nastavili na hodnotu NENASTAVENO).

Viz také Role, Kontexty, Přidělování rolí a Oprávnění.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English