Formátování textu

Při psaní textu v Moodlu máte k dispozici několik formátů, výběr závisí na vašich dovednostech a typu prohlížeče, který používáte.

Zpravidla můžete u tohoto nastavení ponechat výchozí hodnotu a vše by mělo fungovat, jak byste čekali.

1. Moodle auto-formát

Tento formát je nejvhodnější, pokud pro vkládání textu používáte běžné textové pole (a nikoliv vestavěný HTML editor). Pište prostě tak, jako byste psali například e-mail.

Při ukládání textu provede Moodle řadu operací, kterými váš text automaticky zformátuje.

Například internetové adresy jako http://yahoo.com nebo www.yahoo.com budou převedeny na odkazy.

Mezery v textu zůstanou zachovány a před každým novým odstavcem bude prázdný řádek.

Smajlíci jako :-) se automaticky převedou na grafické ekvivalenty.

Můžete dokonce používat značky HTML, které budou při uložení správně interpretovány.

Více o Moodle auto-formátu

2. Formát HTML

Tento formát předpokládá, že text je vytvořen pouze v jazyce HTML. Používáte-li k úpravě textu HTML editor, pak se jedná o výchozí formát.

HTML text můžete vytvářet i v prostém textovém poli, pak ovšem musíte všechny značky HTML vložit ručně.

Na rozdíl od Moodle auto-formátu nedochází k žádným automatickým úpravám textu.

Více o HTML v Moodlu

Více o HTML editoru

3. Čistě textový formát

Tento formát je vhodný pro vkládání rozsáhlejších textů, programového kódu nebo kódu HTML, u kterých vyžadujete, aby se zobrazovaly přesně tak, jak jste je zapsali.

Smajlíci a konce odstavců se i zde automaticky formátují, jinak zůstává text nedotčen.

4. Textový formát Markdown

Formát Markdown používá pro formátování textu vlastní systém značek.

Umožňuje psát text způsobem, který je stále ještě dobře čitelný, a přitom jej lze automaticky převést do HTML textu s nadpisy, seznamy a ostatním náročnějším formátováním.

Více o formátu Markdown

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English