Režim skupiny

Existují tři druhy skupinového režimu:

  • Žádné skupiny – v tomto režimu jsou všichni účastníci kurzu členy jediné velké skupiny
  • Oddělené skupiny – každá skupina vidí pouze svoji vlastní skupinu, ostatní skupiny jsou pro ni neviditelné
  • Viditelné skupiny – členové každé skupiny pracují v rámci vlastní skupiny, ale vidí i skupiny ostatní

Skupinový režim můžete nastavit na dvou úrovních:

1. Úroveň kurzu

Nastavíte-li skupinový režim na úrovni celého kurzu, bude standardním režimem pro všechny činnosti v rámci kurzu.

2. Úroveň činnosti

Pro každou činnost, která umožňuje práci ve skupinách, lze nastavit samostatný skupinový režim. Zapnete-li na úrovni kurzu nastavení Vnucovat režim skupiny, nebude se na nastavení jednotlivých činností brát zřetel.

Rejstřík všech souborů nápovědy
Zobrazit tuto nápovědu v jazyce: English